Понеделник, 15 Май 2023 12:03

Покана за общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 18.05.2023 год

П О К А Н А

 

              УС на ЛРС „Сокол” гр.Разград, с Протокол № 88/05.04.2023 год., свиква Общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 18.05.2023 год./четвъртък/ от 16,00 часа в конферентна зала на хотелски комплекс „Лес” гр.Разград, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на сдружението за 2022 год.
 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 год.
 3. Отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2022 год.
 4. Избор на ръководство – Управителен съвет и Контролно-ревизионна комисия
 5. Определяне на размера на членски внос за 2024 год.
 6. Приемане на бюджет на сдружението за 2023 год.
 7. Избор на делегати за Общо събрание на НЛРС-СЛРБ
 8. Разни

Председател УС:

                                                                                           Пенчо Пенчев

Последни новини

 • 1
 • 2
 • 3