Сряда, 16 Юни 2021 12:42

П О К А Н А Общо отчетно събрание на сдружението на 17.06.2021 год./четвъртък/ от 16,00 часа в Младежки клуб „Зайо Байо” гр.Разград

П О К А Н А

 

              УС на ЛРС „Сокол” гр.Разград, с Протокол № 74/27.04.2021 год., свиква Общо отчетно събрание на сдружението на 17.06.2021 год./четвъртък/ от 16,00 часа в Младежки клуб „Зайо Байо” гр.Разград, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2020 год.
  2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2020 год.
  3. Определяне на размера на членски внос за 2022 год.
  4. Приемане на бюджет на сдружението за 2021 год.
  5. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 год.
  6. Избор на делегати за Общо събрание на НЛРС-СЛРБ
  7. Разни

Председател УС:

                                                                                           Пенчо Пенчев

Последни новини

  • 1
  • 2