Шаран

Шаран (Cyprinus carpio)

Шаранът е сладководна риба, но понася и слабо солени води. Ето защо у нас се среща в Дунав и някои крайморски езера. При температура на водата 22 – 28°С, шаранът най-добре расте и се развива, достига до 120 см на дължина и до 35 кг на тегло. Желан обект e за спортен риболов поради вкусовите си качества, борбеността си и непретенциозността си към природните условия.

Щука

Щука (Esox lucius)

Едра хищна риба, широко разпространена в нашите води. Среща се почти навсякъде в Азия, Америка и Европа. Достига над 150 см дължина на тялото и тегло до 20 кг. Среща се до 1 500 м надморско равнище. На места живее и в полусолени води.Среща се в стоящи, сладки води.

Бял толстолоб

Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix)
Сладководна риба от групата на внесените и аклиматизирани у нас „растителноядни риби“ от семейство Шаранови. Родината ѝ е Далечния изток. Тялото на белия толстолоб е странично сплеснато с голяма глава, а очите ѝ са разположени в долната ѝ част. Живее в горните слоеве на водата и се храни развиващия се там планктон. В България, белият толстолоб се размножава само изкуствено.

Сом

Сом (Silurus glanis)

Още Европейски сом е сладководна риба, чието тяло е без люспи. На дължина е възможно да достигне до 3-4 метра и тегло 300-500 килограма. Риболов на Сом може да се практикува по няколко начина. От брега, от лодка на “влачене” и от лодка на “кльонк”. Възможни за използване са, както естествени, така и изкуствени примамки…

Бял амур

Бял амур (Ctenopharyngodon idella)

Риба, пренесена в България от Русия, като родината и са реките Амур и Усури в Далечния изток.От там поради изключително ценните си стопански качества и най-вече бързия темп на растеж рибата е изкуствено разселена в Европа и Америка. У нас първите амури са внесени още през 1964 година.

Речна (балканска) пъстърва

Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta fario)
Тя е типична студеноводна риба и се среща във високопланинските езера и потоци със студена-бистра и прозрачна вода. Тези условия и силната проточност на водата влияят положително върху нейното развитие и размножаване.

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3