Сряда, 18 Декември 2019 10:53

ЗАВЕРКА ЧЛЕНСКА КАРТА И ЛОВЕН БИЛЕТ 2020 год.

ЗАВЕРКА ЧЛЕНСКА КАРТА И ЛОВЕН БИЛЕТ 2020 год.

 ЛРС „Сокол” Разград

   Редовни  лица над 65 г.
/1954 г.
 ТЕЛК лица над 75 г.
/1944 г. 
Членски внос  42,00 21,00 21,00 5,00
Вноска стопанисване 60,00 30,00 30,00 30,00
ОБЩО 102,00 51,00 51,00 35,00
ДГС Разград / ДГС Кубрат
Заверка стикер 15,00 7,50 не плащат 7,50
ВСИЧКО: 117,00 58,50 51,00 42,50

Смяна членска карта   2,00 лв.

Лица, незаплатили членски внос за предходни години:

    42,00 лв. за редовни ловци/година

    21,00 лв. за лица над 65 год./година

 

Последни новини

  • 1
  • 2