Ловен календар

 blagoroden elen1. Благороден елен и елен-лопатар

- мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври до 31 декември

 

 sarna2. Сърна

- мъжки - селекционно и трофейно - от 1 май до 30 октомври
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

 

diva svinq 3. Дива свиня:

3.1. Подборен лов целогодишно
- мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
- женски прасета
3.2. Групов лов на дива свиня - от 1 октомври до втората неделя на месец януари
3.3. Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча - мъжки и приплоди - от 1 октомври до последния ден на февруари

4. Муфлон
- мъжки, трофейно зрели - целогодишно
- мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари5. Зубър
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември6. Тибетски як
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври7. Алпийски козирог
- мъжки - от 1 септември до 31 май
- женски - от 1 септември до 31 декември8. Вълк и чакал - целогодишно
8.1. Групов лов на чакал извън горския фонд - от 1 януари до последния ден на февруари9. Див заек - от 1 октомври до 31 декември10. Катерица - от 1 ноември до 31 декември11. Ондатра и нутрия - от 1 ноември до последния ден на февруари12. Лисица - целогодишно13. Енотовидно куче - целогодишно14. Бялка и черен пор - целогодишно15. Язовец - от 1 август до последния ден на февруари16. Глухар - мъжки - от 15 април до 15 май17. Дива пуйка - от 1 октомври до последния ден на февруари18. Фазани и токачки - от 1 октомври до 31 януари
18.1. Фермерно произведени - от 1 октомври до 28 февруари


19. Яребици и кеклици - от 1 октомври до 30 ноември
19.1. Фермерно произведени - от 1 октомври до 31 януари


20. Пъдпъдък и гургулица - от втората събота на август до 30 ноември


21. Гугутка - от втората събота на август до 31 декември


22. Гривяк - от втората събота на август до втората неделя на февруари


23. Голяма белочела гъска - от 1 октомври до 31 януари


24. Диви патици обект на лов - от 1 октомври до 31 януари
24.1. Полудива патица - от 1 октомври до 31 януари
24.2. Зеленоглава патица - от 1 октомври до 31 януари
24.3. Лятно бърне - от 1 октомври до 31 януари
24.4. Зимно бърне - от 1 октомври до 31 януари
24.5. Фиш - от 1 октомври до 31 януари
24.6. Лопатарка - от 1 октомври до 31 януари
24.7. Черна качулата потапница - от 1 октомври до 31 януари
24.8. Шилоопашата патица - от 1 октомври до 31 януари


25. Черна лиска - от 1 октомври до 31 януари


26. Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота на август до последния ден на февруари


27. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка -

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3